Objavljena nova knjiga dr Orhana Dragaša „Kraj ruskog sveta – Rusija, Ukrajina, Balkan“

Iz štampe je izašla nova knijga dr Orhana Dragaša pod naslovom „Kraj ruskog sveta – Rusija, Ukrajina, Balkan“, na srpskom i na engleskom jeziku. Autorove analize bave se događajima u proteklih godinu dana, od septembra 2021. do septembra 2022. godine i tiču se raznih aspekata fenomena koji traje mnogo duže, a to je širenje uticaja Rusije u pokušaju da kreira svoj mitsko-kvazi istorijski koncept „Ruski svet“. Ovaj period obuhvata i agresiju Rusije na Ukrajinu, kao istorijski događaj, kojem i dalje prisustvujemo.

Motiv za ovu knjigu, autor nalazi u potrebi da epohalne događaje pokuša da protumači u realnom vremenu, koristeći pri tome do sada akumulirano znanje i istraživački rad koji je do sada otkrio i dokazao mnoge zakonitosti o odnosu Rusije prema njenim važnim prioritetima, a to su Ukrajina i Balkan.

To što Rusija želi na Balkanu (i sa Balkanom) direktno je suprotno svemu što Zapad želi na Balkanu (i sa Balkanom). Ako Zapad nudi Balkanu integraciju u EU i NATO, kao dokazani način za ekonomski i društveni napredak, ruska ponuda je obrnuta – ona obeshrabruje integracije, traži od svih da “ostanu svoji” i ne utope se u zapadni “melting pot”. Dok zapadne opcije teže brisanju granica i smanjenju etničkih tenzija, jer su ne tako davno izrodile krvave ratove, ruski model insistira na jačanju nacionalnih osećanja i konfrontaciji sa svima koji nisu “mi”. Dok sa Zapada traže jake institucije, vladavinu zakona, slobodne izbore i javnost, iz Rusije uveravaju da je sve to suvišno, a da je bitno očuvati svoju “slovensku dušu” koja društvo i državu vodi kako nalažu mitovi o bratstvu.

U uvodnoj reči za novu knjigu, dr Dragaš ističe da je ukrajinska kriza ujedno i najvažnije unutrašnje pitanje svake evropske države, a naročito onih na Balkanu. Ruska agresija je i događaj koji će na dugi rok promeniti odnose u Evropi i tiče se svake države i svakog Evropljanina pojedinačno.

Čitaocima će naročito biti zanimljivo da uporede procene koje je dr Dragaš iznosio u nizu srpskih, regionalnih i svetskih medija sa događajima koji su usledili nakon toga, jer će tu pronaći mnoga podudaranja i analitičke procene koje su se obistinile. Ti stavovi i procene imaju kao opšti zaključak da je ideja takozvanog Ruskog sveta duboko štetna i destruktivna ne samo za Ukrajinu i Balkan, koje se u tom konceptu vide kao “braća”, već i za samu Rusiju koja ga uporno sprovodi, čak i vojnom silom. Kraj Ruskog sveta, zato, nije (samo) emotivno autorovo očekivanje, već utemeljeni i argumentovani istraživački zaključak.

Knjigu dr Orhana Dragaša “Kraj ruskog sveta – Rusija, Ukrajina, Balkan”, na srpskom ili na engleskom jeziku, možete naručiti kod izdavača, Međunarodnog instituta za bezbednost na e-mail [email protected] ili na telefon 011.328.52.84