SAVREMENA OBAVEŠTAJNO BEZBEDNOSNA ZAJEDNICA, UTOPIJA ILI REALNOST

Savremeno obaveštajno bezbednosna zajednica naslovna

Knjiga „Savremena obaveštajno-bezbednosna zajednica, utopija ili realnost“, objavljena je 2009. godine, a drugo, dopunjeno izdanje doživela je 2018. godine. Ova studija bavi se današnjom ulogom i organizacijom obaveštajno-bezbednosnih službi i struktura u kompleksnom svetu, isprepletanom mrežom političkih, trgovinskih, kulturnih i drugih veza.

Koja je uloga obaveštajno-bezbednosnih službi i sistema danas u svetu, koji su ciljevi ovih, za svaku državu, vitalnih kompleksa, kako su organizovane i koju tradiciju baštine? Ovo su samo neka od pitanja na koja odgovara knjiga “Savremena obaveštajno-bezbednosna zajednica, utopija ili realnost”.

Autor daje detaljnu analizu rada obaveštajno-bezbednosnih službi nekih od najuticajnijih država sveta – SAD, Rusije, Velike Britanije, Francuske, Izraela, Italije, kao i pažljivi osvrt na obaveštajno-bezbednosnu delatnost na području Balkana. Poseban deo posvećen je istraživanju mogućnosti postojanja obaveštajno-bezbednosne zajednice na nivou Evropske unije.

Dr Orhan Dragaš u ovoj knjizi posebno obrađuje odnos obaveštajno-bezbednosnih zajednica prema savremenom terorizmu, kao jednom od najvećiih pretnji za savremeno čovečanstvo.

Zbog svoje aktuelnosti i analitičkog pristupa, knjiga “Savremena obaveštajno-bezbednosna zajednica, utopija ili realnost“ služi kao literatura u nastavi međunarodnih odnosa i bezbednosti na univerzitetima u Srbiji i istočnoj Evropi.

Knjiga je dostupna za kupovinu u knjižarama:

DELFI
VULKAN


DVA LICA GLOBALIZACIJE – ISTINA I OBMANE

Dva lica globalizacije naslovna

“Dva lica globalizacije – istina i obmane” predstavlja istraživanje Dr Orhana Dragaša o stanju globalizacije danas i mogućim pravcima njenog razvoja deceniju nakon globalne finansijske krize iz 2008. godine.

Autor se bavi ključnim aspektima globalizacije danas – ekonomskom, političkom, socijalnom i kulturnom povezanošću u svetu, u svetlu saniranja posledica globalne krize iz 2008. godine. Posebnu pažnju posvetio je trima najznačajnijim entitetima savremene globalizacije – Sjedinjenim Državama, Evropskoj uniji i Kini, analizirajući njihove potencijale da utiču na jačanje globalnih veza, ali, i sa druge strane, njihov potencijal da iste te veze oslabe, pa i dovedu u krizu.

Predmet ove studije su i savremeni politički i socijalni fenomeni koji su neodvojivi deo globalizacije 4.0, kao što su, na primer, populistički pokreti širom sveta, ili novi mediji. Autor nudi uravnotežen pristup savremenim globalizacionim procesima, negira njihov ideološki karakter i dokazuje da je reč o procesu koji menja svoje pojavne oblike, ali ne gubi na intenzitetu.

Među recenzentima ove knjige, koja je doživela već dva izdanja, su i neka od najvećih imena svetske ekonomske misli i teoretičara međunarodnih odnosa, kao što su Steve H. Hanke, Daniel Lacalle, Martin Wolf, Sir Ivor Roberts, Neil Dooley, Jonathan Grant, Emre Alkin.

Predgovor za drugo izdanje napisao je dr Tamas David-Barrett, profesor na Univerzitetu Oxford.

Knjiga je dostupna za kupovinu u knjižarama:

DELFI KNJIŽARE
KNJIŽARE VULKAN